Mekatronik Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri

MAT101– MATEMATİK I (4+0) 6

Kompleks Sayılar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Çeşitli Uygulamaları, Fonksiyonlar ve GrafikÇizimi, Trigonometri ve Hiperboller, Diferansiyel Tanımı ve Uygulamaları, Rolle ve Ortalama DeğerTeoremleri, Parametrik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Belirsiz İntegral Tanımı, Kısmiİntegrasyon, Binom İntegralleri, Belirli İntegral Tanımı, Düzlemsel Bölgelerin Alanları, DönelCisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanları, Eğri Yayının Uzunluğu, Düzlem Analitik Geometri.

 

Kaynaklar

 • Thomas, Thomas’ Calculus, Pearson Addison-Wesley, 2005

FİZ101– FİZİK I (3+0) 6

Ölçme, vektörel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, çarpışmalar, dönme dinamiği ve kinematiği, rijit cisimlerin dengesi, osilasyonlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, ses dalgaları.

 

Kaynaklar

 • Fizik I (Mekanik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 2006
 • Modern Üniversite Fiziği,Cilt-1(Mekanik), Çevirisi:Prof.Dr.Fahri Domaniç, Prof.Dr.Enis Erdik, Prof.Dr.N.Zengin, Çağlayan Kitabevi ,2000.

KIM 103 – GENEL KİMYA (3+0) 3

Kimyanın temelleri, stokiyometri, kimyasal semboller, formüller ve eşitlikler, atomik yapı, iyonik ve kovalent bağlar, asitler, bazlar, tuzlar, gazlar ve kinetik-moleküler teori, sıvılar ve katılar, çözeltiler, yükseltgenme ve indirgenme, kimyasal termodinamik, kimyasal denge, elektrokimya'ya giriş.

 

Kaynaklar:

 • Linus Pauling, General Chemistry, J. Wiley & Sons, 1988.
 • Clifford C. Houk ve Richard Post, Chemistry: Concepts and Problems, J. Wiley & Sons Yay., 1996.

MEM101-MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2

Bu ders mekatroniğe bir disiplin olarak giriş yapmakta ve mekatroniğin temellerini kapsamaktadır. Vurgu makine- elektrik-yazılım-denetim arasındaki ilişki üzerinde olacaktır. İçerdiği konular: makineelektrik-yazılım'ın mekatronik sistemlere entegrasyonu, mühendislik süreçlerinin modellenmesi ile ilgili temeller, sistem tanıma, sensörler, mekatronik sistemlerde güç işlenmesi, mekatronik sistemlerin denetimi ve de gerçeklenmesi.

Kaynaklar:

 • Introduction to Mechatronics, Edward J. Carryer, Thomas W Kenny, and Matt Ohline, Prentice Hall, 2005.
 • Mechatronic Systems: Fundamentals, Rolf Isermann, Springer, 2005.
 • Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, David G. Alciatore and Michael B. Histand, Paperback, 2006.

MEM103- TEKNİK RESİM (2+2) 3

Teknik Resimle ilgili ders araçları hakkında bilgi, Teknik resmin önemi, oluşturduğu projeler ve tanımı, Teknik resmin sınıflandırılması ve açıklama, Teknik resme ait hazırlayıcı bilgiler: Çizim aletleri, resim kağıtları, norm yazı, çizgi ve türleri, Yardımcı bilgiler: Doğruların, açıların, daire ve yayların, teğetlerin çizilmesi, Çokgenlerin çizimleri, İzdüşümü sistemleri hakkında genel bilgiler. Perspektifler ve çizim teknikleri, İmalat (atelye yapım) resimlerinin çizim adımları. Temel görünüşler 1. adımın açıklanması, Kesit alma, kesit alma türleri ve açıklanması. Yardımcı görünüşler ve çizilmesi, Ölçülendirme, uygun boyut ve geometrik toleransların verilme kurallarının açıklanması, Yüzey işleme sembollerinin tanıtılması, Antetler ve açıklaması, Tüm adımları içeren uygulamalar.

Kaynaklar:

 • Z. Şen, N. Özçilingir, Teknik Resim , 2005.
 • H. Kurt, Teknik Resim Ders Notları, 2007.

TDB 121 – TÜRK DİLİ I (2+0) 2

Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

Kaynaklar:

 • 1. K. Yavuz ve diğerleri, Türk Dili ve kompozisyon dersleri, Bayrak Yay., 2001.

ING-103 AKADEMİK İNGİLİZCE-I (2+0) 2

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve akademik yazma becerileri.

Kaynaklar:

 • Raymond Murphy, Essential Grammar in Use,Cambridge Yayınları.

MAT 102 - MATEMATİK II (4+0) 6

Seriler, Fourier Serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Kısmi Türev, Toplam Diferansiyel, Bileşik, Kapalı ve Ters Fonksiyonların Türevleri, Değişken Dönüştürme, Vektör Analizi, Çok Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller/ Yüzey İntegralleri.

Kaynaklar:

 • Tektaş, M., N. Tektaş, "Uygulamalı Matematik", M.Ü. İstanbul, 2008.

FIZ 102 - FİZİK II (3+0) 5

Yük ve madde, elektrik alan, Gauss kanunu, elektrik potansiyel, sığaçlar, akım ve direnç, elektrik devreleri, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, geometrik optik, girişim, kırınım, ışık ve kuantum fiziği, dalgalar ve parçacıklar.

 

Kaynaklar:

 • Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Magyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002
 • Fizik II (Elektrik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 2006
 • Modern Üniversite Fiziği,Cilt- II, (Elektrik ve Magnetizma), Çevirisi:Prof.Dr.Fahri Domaniç, Prof.Dr.Enis Erdik,Prof.Dr.N.Zengin,Çağlayan Kitabevi ,2000.

MEM 104 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (3+2) 4

Bilgisayar destekli teknik resime giriş, endüstriyel önemi, Çizgi Tiplerinin Anlamları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşler, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Yüzey İşleme Sembolleri, Toleranslar Temel iki boyutlu çizim oluşturma, Bağlama Elemanlarının Çizimi, Ölçülendirme, Parçaların birleştirilerek montajının yapılması.

 

Kaynaklar:

 • Akkuş, N., Yenitepe, R.; Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Teknolojileri, 2003, FESTO.
 • Akkuş. N., Bilgisayar Destekli İmalat Ders Notları, 2006.

MEM 106 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE ALGORİTMA I (3+2) 4

Bilgisayar sisteminin yapısı , Algoritmalar, akış diyagramları, Visual Basic ile programlamaya giriş , Program yazımı aşamaları , Değişkenler, veri yapıları , Operatörler , Karar yapıları, Döngüler, Fonksiyon ve alt programlar, Diziler, Visual Basic’te nesneler, Görsel programlama teknikleri, Grafikler, resimler, çizimler ve fontlar , Veri tabanı uygulamalarında Visual Basic ile programlama,İşletim sistemi düzeyindeki komutlar, Windows işletim sistemi ile etkileşim, Yazılım geliştirme ve programlama uygulamaları

Kaynaklar:

 • Fatih Başçiftçi, C Programlama Dili, Nobel, 2009.

MEM 108 – TEMEL ELEKTROMEKANİK (3+0) 3

Ölçme ile ilgili temel kavramlar, Ölçme cihazlarının işlevsel tanımları ve performans ölçütleri,Sensörler ve dönüştürücüler, Akım, gerilim ve manyetik alan ölçümü, Hareket ve mesafe ölçümü,

Kuvvet, tork ve mil gücü ölçümü, Basınç ve ses ölçümü, Akış ve debi ölçümü, Sıcaklık ve ısı yayılımı ölçümü, İşaret koşullandırma teknikleri, Gürültü önleyici tasarımlar, Mikro ve nano mekatronik ölçme teknikleri.

Kaynaklar:

 • K. Tunçalp, Mekatronik Ölçme Tekniği Ders Notları, Marmara Ünv. TEF, İstanbul, 2005.
 • C. Dotson, R. Harlow, Fundamentals of Dimensional Metrology, 4th Edition, Thomson Publishing, 2003.
 • H. Pastacı, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, İstanbul, 2000.
 • W. Bolton, Measurement and Instrumentation Systems, Newnes Publishing, Oxford, 1976.

TDB 122 – TÜRK DİLİ II (2+0) 2

Düşünce ve sanat yazılarının incelenmesi. Türkçe’nin cümle yapısının tanınması. Ad ve fiil cümleleri. Basit ve bileşik cümleler. Soru, ünlem ve emir cümleleri. Bileşik cümle çeşitleri. Esas ve yan cümleler. Cümlenin öğelerinin belirlenmesi. Sözlü kompozisyonda duygu ve düşüncelerin uygarca anlatılması. Konferans, forum gibi oturumlarda izlenecek yol ve kurallar. Konuşma yeteneğinin geliştirilmesi için izlenecek yollar. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.

Kaynaklar :

 • Yazım Kılavuzu; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.
 • Türkçe Sözlük; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.
 • Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Tdk Yayınları, Ankara, 2007.

ING-104 AKADEMİK İNGİLİZCE-II (2+0) 2

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve akademik yazma becerileri.

 

Kaynaklar:

 • Raymond Murphy, Essential grammar in use, Cambridge Yay.

MEM 201 – MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I (3+0) 3

Giriş, Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması, Mühendislikteki Uygulama Örnekleri, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Ayrılabilir Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler, İntegral Çarpanı, Grafik Yöntemler,Çözümlerde Varlık ve Teklik Kavramları, Lineer Bağımlılık ve Bağımsızlık, Karakteristik Denklem, Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Homojen Denklemler, Üst üste Ekleme Yöntemi, Uygulamalar, Euler Formülü,Homojen Olmayan Denk, Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Yöntemi, Mertebe düşürme, sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemi, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Temel Matrisler ve Lineer Sistemler, Homojen Olmayan Lineer Sistemler, Laplace Dönüşümleri ile Çözümün Bulunması, Başlangıç Değer Problemlerine Uygulamaları, Konvolüsyon, Fourier Serileri, Sınır Değer Problemleri.

Kaynaklar:

 • Edwards and Penney “Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri”,3.Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık(2006)
 • A.O. Çelebi, Ü. Çelebi,"Diferansiyel Denklemler", MEB Yayınevi,(1980).

MEM 203 – TERMODİNAMİK  (3+0) 3

Kavramlar ve tanımlar, saf maddenin özellikleri, enerji, iş ve ısı,termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, tersinmezlik ve ekserji, güç ve soğutma çevrimleri.

Kaynaklar:

 • Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus ÇENGEL; Michael BOLES

MEM 205 – ELEKTROMEKANİK SİSTEM TASARIMII (3+0) 3

Giriş, Robotik Uygulamaları için Elektromekanik Sistem Tasarımı, Robotik ve Mekatronik Sistem Tasarımı, İleri Sensör Sistemleri, Modelleme ve Hesaplama Araçları, Aktüatörlü Sensör Yapısı ve Kinematiği, Esnek Birleştirme Mekanizmaları.

Kaynaklar:

 • Howell, Compliant Mechanisms, Wiley Interscience, 2001 Bharat Bhushan, Springer
 • Minhang Bao, Analysis and Design of MEMS Devices, Elsevier, 2004 Larry H.
 • Handbook of Nanotechnology, Springer, 2002

MEM 207 – MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ (3+0) 3

Malzemelerin İç Yapısı, Katıların Atomik Düzeni, Kafes Hataları, Dislokasyonlar, Arayüzeyler, Metal Kristallerinin Plastik Deformasyonu, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Yayınma (Difuzyon), Faz Dönüşümleri, Sıvı – Katı Dönüşümü, Katı – Katı Dönüşümü, Toparlanma ve Yeniden Kristalleşme, Martenzitik Dönüşümler, Sertleştirme Mekanizmaları, Fiziksel Metalurjik Uygulama Örnekleri.Malzeme Seçiminde Özellikler ve Malzeme Mikroyapıları, Döküm ve Hadde Çelik Mikroyapılarının Işık Mikroskobu ile İncelenmesi, Değişik Malzeme Mikroyapılarının Işık Mikroskopu ile İncelenmesi, Malzeme Mikroyapılarının Tarama Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi, Sertlik ve Sertlik Ölçümü; Çelik ve Değişik Malzeme Sertliklerinin İncelenmesi, Çekme Deneyi; Çekme Deneyinde Değişik Malzeme Davranışlarının İncelenmesi, Basma Deneyi; Basma Deneyinde Değişik Malzemelerin Davranışları, Tokluk ve Tokluk Ölçümü: Darbe Tokluğu, Eğme Mukavemeti ve Kırılma Tokluğu, Darbe Deneyi ve Değişik Malzemelerin Darbe Tokluk Davranışlarının İncelenmesi, Eğme ve Burma Deneyi ve Değişik Malzemelerin Eğme ve Burma Davranışlarının İncelenmesi, Kırılma Tokluğu Deneyi ve Değişik Malzemelerin Kırılma Tokluğu Davranışlarının İncelenmesi, Sürünme Deneyi; Sürünme Deneyinde Değişik Malzemelerin Sürünme Davranışlarının İncelenmesi, Yorulma Deneyi; Yorulma Deneyinde Değişik Malzemelerin Yorulma Davranışlarının İncelenmesi, Kırılma; Malzemelerin Kırılma Davranışlarının İncelenmesi.

 

Kaynaklar:

 • Şadi Karagöz, Malzeme I, II ve Fiziksel Metalurji Ders Notları, Verhoeven Çevirisi.
 • Şefik Güleç, Malzeme Bilgisi I + II.
 • N. Kınıkoğlu, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği.
  • Malzeme Yapısı ve Muayenesi, Adnan Tekin, İTÜ, İstanbul.
  • Werkstoffprüfung, G. Lange ve M. Pohl, Wiley-VCH, 2001.

MEM 209 – MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ I (3+0) 3

Vektör Sistemleri, Statiğin Temel İlkeleri, Düzlem ve Uzay Statik , Sürtünme, Yayılı Kuvvetler, KütleMerkezi, Taşıyıcı Sistemler,Kesit Tesirleri ve Diyagramlar, Virtüel İş Metodu.

Kaynaklar:

 • R., C., Hibbeler, S. C. Fan; Mühendislik Mekaniği - Statik; Idaho Üniversitesi; 2006.

MEM 211 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE ALGORİTMA II (3+0) 3

Bilgisayar dilleri ve sınıflandırılması, Sistem programlama ve donanım-yazılım entegrasyonunun

tanıtımı, C/C++ programlama dilleri tarihçesi ve önemi, C/C++ dillerinin avantajları ve dezavantajları, Yazılım geliştirme teknikleri, Nesneye yönelik tasarım ve C++’a giriş, C++’ın temel özellikleri; veri tipleri, bellek denetimi, Sınıflar ve nesneler, Kalıtım, Fonksiyonlar ve ekkullanımı, Çok eşlilik, Giriş çıkış işlemleri, Tekrar kullanım, Parametreli tipler ve kalıplar, Aykırı durumların denetimi, C++ ortamına C kullanımı, C++ Görsel programlamanın temelleri, C++’la PC port kontrol teknikleri, Uygulamalar ve yazılım geliştirme örnekleri.

Kaynaklar:

 • Fatih Başçiftçi, C Programlama Dili, Nobel, 2009.

AIB 101  – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2

İnkılap, ihtilal, reform kavramlarının açıklanması. Osmanlı Devletinin yapısına kısa bir bakış. Osmanlı Devletini kurma çabaları. Balkan ve Çanakkale savaşları. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri. Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri. Türk devriminin başlaması. İzmir’in işgali. Türk ihtilalinin başlaması. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. Kongreler dönemi. Amasya genelgesi. Erzurum kongresi. Sivas kongresi. Misak-i Milli ve İstanbul’un işgali. T.B.M.M.’nin açılışı. Ulusal Devlete karşı doğan tepkiler, ayaklanmalar, kuva-i milliye ve düzenli ordunun kuruluşu.

 

Kaynaklar:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı´nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.

MEM 202 – MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II (2+0) 2

Kısmi diferansiyel denklemler, Sturm-Liouville teoremi, özel fonksiyonlar, integral dönüşümler, varyasyonlar hesabı, olasılık.Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri. Matris cebri. Sayısal Çözümleme yöntemleri. Matlab’ın kurulması, çalıştırılması, menülerinin ve demolarının tanıtılması. Çalışma ortamında değişken atama, sayı tanımlama, özel değişkenler, sabitler ve karakterler. Dizi tanımlama, çalışma ortamı değişkenlerinin saklanması ve yüklenmesi. Matlab’ta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.). Basit grafikler oluşturma (grafik biçimlendirme), kopyalama, saklama, çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlab’da m-dosyası oluşturma Matlab’ta cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve frekans düzleminde çözümü. Konuyla ilgili çözüm uygulamaları.

 

Kaynaklar:

 • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 1993.

MEM 204  – ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ (3+0) 3

Üretim teknolojilerine giriş, endüstride uygulamada olan geleneksel üretim teknolojileri, döküm, metal şekillendirme işlemleri, dövme, ekstrüzyon, haddeleme, birleştirme ve kaynak teknolojileri, Toz üretim teknolojileri, Hızlı prototipleme, EDM ve lazer ile işleme teknolojileri, mikro elektronik cihazların üretim teknolojileri, ölçme- değerlendirme ve kalite kontrol.

 

Kaynaklar:

 • Nebiler İbrahim, İmalat İşlemleri, Emek Yayıncılık ; Manisa 2008.

MEM 206  – ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE LOJİK DEVRELER (3+2) 4

Elektrikte Temel Büyüklükler ve Elemanlar, Doğru Akım, Alternatif Akım, Ohm Kanunu, Devre Kavramı ve Çeşitleri, Kirchoff Kanunları, Bağımlı ve Bağımsız Akım ve Gerilim Kaynakları, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Süperpozisyon Teoremi; Akım Bölme Kuralı, Gerilim Bölme Kuralı, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Kondansatör ve RC Devreler, Bobinler ve RL Devreler, Faz Bağıntıları, İleri Faz ve Geri Faz Kavramları, Bobin ve Kondansatör Davranışları, Devre Elemanlarının Fazörel Gösterimleri ve Denklemleri, Seri ve Paralel Devre Çözümleri, Eşdeğer Devreler, Maksimum Güç Teoremi.Sayı Sistemleri ve Kodlar, Boole Cebri ve Lojik Kapılar, Boole Fonksiyonları ve SadeleştirmeTeknikleri, Kombinasyonel Lojik Devreler, Aritmetik İşlemler ve Devreleri, Çok FonksiyonluDevreler, Kod Dönüştürücüler ve Kodlayıcılar, MUX ve DEMUX Devreleri, Flip-Flop’lar ve DataKaydediciler, Senkron Sayıcı Devreleri, Asenkron Sayıcı Devreleri, Özel Sayıcı Devreleri, SayıcıDevreleri ve Uygulamaları Kaydırıcı Kaydediciler, Kaskat devre tasarımı.

Kaynaklar:

 • J.A. Edminister, M. Nahvi, Çeviri: T.Aydemir, C. Nakiboğlu, Elektrik Devreleri, 3. Baskıdan Çeviri, Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
 • J.W.Nilsson, S. Riedel, Electric Circuits, 8th Edition, Pearson Education, 2008.
 • R. Boyleshead, L. Nashelsky, “Electronic Devices and Circuit Theory” 7th Ed, Prentice Hall, 2001

MEM 208  – BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROTOTİPLEME I (3+2) 4

Bilgisayar destekli prototiplemenin temel prensipleri, tarihi gelişimi, avantajları, bilgisaya destekli prototipleme çeşitleri, hızlı prototiplemeye giriş, Sayısal Kontrol Sistemleri ve imalat tezgahları, sayısal programlama, CAD, CAM, CNC Sistem Entegrasyonu, Üretimde Otomasyon ve Bilgisayar Entegrasyonlu Üretim, Esnek üretim hücreleri ve sistemleri,görüntüleme sistemlerinin süreçleri, hızlı prototipleme metodlerı, bilgisayar destekli geleneksel olmayan imalat metodları.

Kaynaklar:

 • Sarang Pande, Santosh Kumar, Computer Aided Process Planning for Rapid Prototyping: A Generative Process Planning System and Retrofitting of CNC machine for Rapid Prototyping, Lambert, 2010.
 • C K Chua, K F Leong, C S LIM, Rapid Prototyping, World Scientific Publishing,2010

MEM 210  – ISI TRANSFERİ (3+0) 3

Isı geçişinin genel yasaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümlenmesi, zamana bağlı rejimde ısı iletimi, zorlanmış taşıma ile ısı geçişi, doğal taşıma sistemleri, ışıma ile ısı geçişi; gazlarda ışıma, geçirgen, yansıtıcı ve soğurucu ortamlar arasında ışıma, kaynama ve yoğuşma ile ısı geçişi, ısı değiştiricileri; logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve NTU yöntemi.

Kaynaklar:

 • Çözümlü Isı İletim Problemleri ,Prof. Dr. O. Genceli.
 • Örneklerle Isı Transferi ,Prof. Dr. S. Kakaç.
 • Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Incropera, Tercüme.

MEM 212 – MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II (3+0) 3

Maddesel noktaların kinematiği,doğrusal ve eğrisel hareketler, Maddesel noktaların kinetiği,

Newton'un ikinci kanunu, lineer momentum, D'Alembert prensibi, açısal momentum, merkezkaç

kuvveti, Enerji ve momentum: enerjinin korunumu, İş ve enerji prensibi, Yay ve yerçekimi kuvvetleri ile potansiyel enerjileri, Konservatif ve konservatif olmayan kuvvetler, Impulsif kuvvetler, impuls ve momentum prensibi, Rijit cisimlerin kinematiği, Düzlemsel hareket, Bağıl ve hız ve ivme, Düzlemsel hareket eden rijit cisimlerin kinetiği.

Kaynaklar:

 • R., C., Hibbeler, S. C. Fan; Mühendislik Mekaniği - Statik; Idaho Üniversitesi; 2006.

AIB 102  – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) 2

Siyasal devrimlerin başlaması. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması. 1924 Anayasası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması. Şeyh Said ayaklanması. Laiklik. Atatürk’e suikast girişimi. Menemen olayı. Hukuk devrimi. Medeni kanun. Harf devrimi. Eğitim kanunu. Ekonomik alanda reformlar. Diğer alanlarda devrimler. Cumhuriyetçiliğin tanımı ve nitelikleri. Milliyetçilik. Milletin tanımı ve anlamı. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık. Atatürk dönemi dış siyaset, Musul sorunu. Hatay sorunu.

 

Kaynaklar:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı´nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.

MEM 216  – STAJ I

En az 25 iş günü süresince öğrenci 3 dönem boyunca aldığı derslere uygun bir işletmede stajını gerçekleştirir. 3 dönemde aldığı derslerin bilgisini pratik ile harmanlayarak kapsamlı bir rapor haline getirir.

MEM 301  – MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLANMASI (3+2) 4

Mikroişlemcilerin yapısal özellikleri: CPU, hafıza birimi ve hafıza organizasyonu, aritmetik mantık birimi, saklayıcı ve sayıcılar, kontrol birimi ve Giriş-Çıkış birimleri. Temel komutlar ve programlama. Aritmetik ve mantıksal komutlarla programlama, döngü oluşturma, yığın İşlemler, altyordamlar ve kesmeler. Mikrodenetleyicilere Genel Bakış. Mikrodenetleyicilerin yapıları. Paralel giriş-çıkış ve arabirim yapıları. Giriş-çıkış çevre elemanlarıyla bağlantı. Hafıza arabirim elemanları.D/A ve A/D dönüştürücüler ve haberleşme arabirim elemanları. Mikrodenetleyicilerin endüstriyel uygulamaları.

Kaynaklar:

 • Barry B. Brey, “The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486i Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III and Pentium 4 Architecture, Programming and Interfacing”, 7th edition, Pearson Education International, 2006.
 • Mikroişlemciler Mikrobilgisayarlar, Eşref Adalı, Birsen Yayınevi, 5. Basım.
 • Nurettin Topaloğlu, Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili, Seçkin Yayınları.

MEM 303  – AKILLI OTOMASYON (2+2) 3

Otomasyon terminolojisi, eşzamanlı mühendislikte ürün ve süreç tasarımı, mekatronikte makineler, robotlar, taşıma ve ulaştırma ekipmanları, Sistem kontrolü, proses ve makine diagnostiği, bilgi ve iletişim, tasarım konseptleri ve araçları, simülasyon ve sanal imalat, otomasyon için kurumsal stratejiler, mühendislik ve yönetimin yaşa döngüsü.

Kaynaklar:

 • S. Deb Robotics Technology And Flexible Automation, McGraw Hill, 2004
 • Lecture Notes and documents provided by the lecturer.

MEMS 305  – ELEKTROMEKANİK SİSTEM TASARIMI II (3+0) 3

Elektrik motorlarının değişik şekillerde çalıştırılıp durdurulması, korunması, kontaktörlü ve paket şalterli kumanda devrelerinin isteğe uygun olarak tasarımının öğretilmesi, endüstriyel uygulamalarda kullanılan elektromekanik sistemlerin esnek sistemlere dönüşümü, elektromekanik sistem ve kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları kullanılarak sisitem tasarımı, çalıştırma, devir yönü değiştirme, frenleme işlemleri, hat tesisinin yapılması.

Kaynaklar:

 • Elektrik Kumanda Devreleri, Ramazan Bayındır, İlhami Çolak, Seçgin Yayıncılık
 • Elektrik Kumanda Devreleri ve Deneyleri, Lütfi Kaya, Birsen yayınevi
 • Elektrik Motorlarının Kontrolü, Walter N.Alerich, Çeviri:Muammer Gökbulut, Bülent Akgün
 • Delmar Publishers-Industrial Motor Control, Stephen L. Herman, Delmar Puplishers

MEM 307  – AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3+0) 3

Temel Kavramlar / Hidro-Aerostatik / İntegral Analiz: Bernoulli Denklemi, Enerji Denklemi /

Diferansiyel Analiz: Süreklilik Denklemi, Euler ve Navier-Stokes Denklemleri / Benzeşim ve Boyut Analizi : Buckingham Pi Teoremi / Borularda Viskoz Akış : Laminer ve Türbülanslı Akımlar, Yerel Yük Kayıpları / Açık Kanal Akımına Giriş / Akım Makinalarına Giriş

 

Kaynaklar:

 • Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Habib UMUR
 • Fluid Mechanics, Frank W. White, Mc-Graw Hill

MEM 309 – MAKİNE ELEMANLARI (3+0) 3

Dinamik Yük İçin Tasarım / Aks ve Miller / Mil Göbek Bağlantıları (Kamalı, Sıkı Geçmeler), Somun-Cıvata / Çözülemeyen Bağlantılar (Perçin Kaynak) / Yaylar / Kavramalar /Triboloji / Kaymalı ve Yuvarlanmalı Yataklar / Güç Aktarma Sistemleri (Kayış – Kasnak , Zincir Mek.,Dişli Çarklar).

Kaynaklar:

 • Bozacı A., Koçaş İ. ve Çolak Ö., Makine Elemanlarının Projelendirilmesi,Çağlayan.
 • Shigley, JE., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill,1986.

MEMS 311  – SAYISAL YÖNTEMLER  (3+0) 3

Sayısal Yöntemler (2-0) 2

Sayısal analize giriş, Denklemlerin köklerinin hesaplanmasında grafik yöntemi, Denklemlerin köklerinin hesaplanmasında ikiye bölme yöntemi, Denklemlerin köklerinin hesaplanmasında yerine yerleştirme yöntemi, Denklemlerin köklerinin hesaplanmasında basit bir noktalı iterasyon yöntemi, Denklemlerin köklerinin hesaplanmasında Newton-Raphson ve Secant yöntemi, Çoklu kökler, Lineer olmayan denklem sistemleri, Matrisler ve lineer denklem sistemleri, Lineer cebirsel denklemlerin Gauss eliminasyonu metoduyla çözümü, Lineer cebirsel denklemlerin ters matris metoduyla çözümü, Lineer cebirsel denklemlerin Gauss-Seidel ve Jacobi iteratif metoduyla çözümü.

Kaynaklar:

 • İrfan Karagöz, Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Kitabevi, 2008.

MEMS 313  – GÖRÜNTÜ VE SİNYAL İŞLEME (3+0) 3

3-D Geometri, Işık fiziği,Perspektif ve ortografik projeksiyon, Kamera özellikleri, Filtreleme, kenar, renk, Filtering, şekil, desen, Özellik belirleme,Desen mukayese, Anlık görüntü değişimi kompütasyonu, şiddet, yön,Veriye parametre uydurma, statik ve dinamik,Uygulamalar, hareket kompanzasyonu, Hareket esaslı yapısal çözümleme, Kategorileştirme, Gruplama, sınıflandırma.

Sistem ve işaretlere giriş, genel kavramlar, bilgisayar programlarının (Matlab, Mathcad, Excel, vs.) sistem analizi ve sinyal işlemede kullanımı, Zaman bölgesi analiz yöntemleri, olasılık yoğunluk fonksiyonu, ortalamalar, sistemlerin darbecik cevapları, konvolüsyon, ilişki fonksiyonları, Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, örnekleme ve sayısallaştırma (dijitizasyon), ADC ve DAC’lar, aynalama(aliasing) ve aynalama-giderici (anti-aliasing) süzgeçler, örnekleyici-tutucular ve çıkışa etkileri,dinamik alan ve kuantizasyon hataları, Frekans bölgesi analiz yöntemleri, Çizgi spektrumları veFourier serileri, Fourier dönüşümü ve spektral yoğunluk fonksiyonları, Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT),Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT), Sürekli ve ayrık zaman sistemlerinin incelenmesi, DSP’li sistemlerintemel yapısı, bilgi toplama ve işleme sistemlerinin esasları, gerçek zamanda bilgi toplama ve işletme,sayısal filtrelerin yapıları ve sayısal filtre tasarımı, pratik DSP‘li sistem tasarımı.

Kaynaklar:

 • David A. Forsyth, Jean Ponce, Computer Vision: A Modern Approach, Prentice Hall, 2002.
 • Prof. Abdurrahman Karamancıoğlu, Sayısal Sinyal işleme – İlkeler, Algoritmalar ve Uygulamalar

MEM 315  – OTOMATİK KONTROL (3+0) 3

Kontrol sistemlerine giriş, Kontrol sistemlerinin yapısı ve kullanım alanı. Otomatik kontrol ile ilgili örnek uygulamalar, Laplace dönüşümleri ve özellikleri. Bazı standart giriş fonksiyonları ve bunların Laplace dönüşümleri, Transfer fonksiyonun tanımı ve Blok şemaları, İşaret Akış Diyagramları, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellemesi, Birinci ve İkinci dereceden transfer fonksiyonun temel parametreleri, Doğrusal Kontrol Sistemlerinin Zaman Tanım Bölgesi Analizi, Kararlılık: Tanım ve Routh-Hurwitz kararlılık kriteri, Açık ve kapalı çevrim sistemler: kararlılık, duyarlılık, izleme ve bozucu etki tepkeleri, İleri beslemeli ve geri beslemeli denetleyici yapıları, Kontrol Sistemlerinin Tasarımı, Tipik geri beslemeli kontrolörler: Oransal (P), oransal ve entegral (PI),oransal, entegral ve türev (PID), Mekatronik sistemlerde kontrol uygulamaları.

Kaynaklar:

 • B. Kuo, Çeviren: Atilla Bir, Otomatik Kontrol Sistemleri, Literatür Yayıncılık, 1999.
 • Norman S. Nise, Control Systems Engineering, John Wiley, 2000.

MEMS 317  – DİJİTAL ÖLÇMELER  (3+0) 3

Metroloji, dijital enstrümantasyon temelleri, Analog - Dijital Dönüştürücüler (ADC), Dijital - Analog Dönüştürücüler (DAC), Dijital ölçü aletleri ve teknik karakteristikleri, Dijital voltmetre, Dijital multimetre, Dijital frekansmetre, Dijital sinyal jeneratörü, Dijital güç kaynağı, Mikroişlemci kontrollü ölçü aleti, Deneyler, Bilgisayarlı veri toplama sistemleri, IEEE488 tipi enstrümantasyon, kalibratörler, Deneyler.

Kaynaklar:

 • Halil İ. Abbasoğlu, 1Dijital Ölçmeler, Prof.Dr. Halit Pastacı, 291 s., İstanbul, 1996.

MEM 302  – MEKANİZMA TEKNİĞİ (3+0) 3

Grafik Yöntemlerle Konum, Hız ve İvme Analizi, Analitik Mekanizma Analizi, Düzlemsel MekanizmaTasarımı, Özel Mekanizmalar, Kam Mekanizması Tasarımı, Düz, Helis Dişliller ve Dişli Çarklar,Mekanizmaların Statik - Dinamik Kuvvet Analizi

Kaynaklar:

 • Prof, İbrahim Deniz Akçalı, Mekanizma Tekniği

MEM 304  – MEKATRONİK SİSTEM MODELLEME VE ANALİZİ I (3+0) 3

Mekatronikte mühendislik tasarımları metotları, sistemlerin yapısı ve alt parçaları, Otomasyonun temel elemanları, kontrol üniteleri, algılayıcı ve aktuatörler, Temel mekanik elemanlar, sökülebilir ve sökülemeyen birleştirme elemanları, vidalı, pimli, perçinli birleştirmeler, Güç ve hareket aktarma elemanları, miller ve yataklar, kayış kasnak, dişli çarklar, sonsuz dişli ve karşılık dişlisi, zincir dişli, Güç aktarımı örnek uygulamaları.

Kaynaklar:

 • Nihat Akkuş. Mekatronik Sistem Tasarımı Ders Notları, MÜTEF, Mekatronik Bölümü, 2006.
 • M. Dekker, Design of Automatic Machinery, CRC Press, 1998.
 • J. E. Shigley, Mechanical Engineering Design, 8th Edition in SI units, 1997

MEM 306  – HİDROLİK, PNÖMATİK VE AKIŞKAN GÜCÜ (2+2) 3

Hidrolik sistemlere giriş, avantaj ve dezavantajları, Hidrolik sistemlerin kullanım alanları, temel hidrolik sistem yapısı ve elemanları, Hidrolik pompalar, çeşitleri, seçim kriterleri, Silindirler, motorlar, valfler, sembolleri, Konuma bağlı ve basınca bağlı kontrol. Zamana bağlı ve Sayıcıya bağlı kontrol, Sıralı kontrol, yol adım diyagramları, Hidrolik devre elemanlarının boyutlandırılması, silindir, pompa ve elektrik motoru seçimi, Elektrohidrolik sistemler, Elektrohidrolik sistem tasarımı, Hidrolik frezeleme aparatının elektrohidrolik olarak gerçekleştirilmesi, Elektrohidrolik sistemlerin PLC ile kontrolü, Hidrolik sıralı devrelerin PLC ile kontrolü, PLC kontrollü hidrolik sistem uygulamaları.

Kaynaklar:

 • Hidrolik, Festo Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Pnömatik, Festo Yayınları, İstanbul, 2000.
 • N. Gürol Altunok, Endüstriyel Hidrolik, İstanbul, 2005.

MEM 308  – ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ  (2+2) 3

Esnek İmalat Sistemlerine giriş. Esneklik kavramı, Esnek İmalat Sistemlerinin avantaj ve dezavantajları, kullanım alanları, Endüstriyel Robotlar, konfigürasyonları, COSIMIR Educational yazılımı ile RV-E2 robotunun programlanması, simülasyonu, Move Master ile program hazırlanması, RV-E2 Robotuna program yüklenmesi, çalıştırılması, Melfa Basic IV ile program hazırlanması, RV-AJ Robotuna program yüklenmesi, çalıştırılması, CIM sistemini oluşturan istasyonların tanımlanması, AS-RS sistemi üzerinde çalışılması, Lehimleme İstasyonu üzerinde çalışılması, Kalite Kontrol İstasyonu üzerinde çalışılması, SCADA istasyonu üzerinde çalışılması, Pres istasyonu üzerinde çalışılması, CIM sisteminde bulunan endüstriyel haberleşme sistemleri üzerinde çalışılması, Tüm istasyonları kullanarak esnek imalat gerçekleştirilmesi.

Kaynaklar:

 • Recep Yenitepe, Esnek İmalat Sistemleri Ders Notları, MÜTEF, İstanbul, 2006.
 • Engin Cinkılıç, Hayrullah Yentürk, Otomasyon Sistemleri, Modül Yayınları, İzmir, 2005.

MEM 310  – AKILLI ORTAM (2+2) 3

Akıllı ortam için mildware altyapılar, sensörler ve aktüatör ağları, akıllı ortamlarda robotlar, kullanıcı-durum modelleme, içerik-durum modelleme, insan merkezli uyarlanabilir arayüzler, arttırılmış gerçeklil uygulamaları, Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Mimarileri, Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme ve Simülasyon Araçları, Yapay Sinir Ağları ile Kontrol, Yapay Sinir Ağları ile Kontrol Uygulamaları, Bulanık Mantık (BM) ve Temel Bulanık Mantık Yapıları,Bulanık Kontrol ve Simülasyon Araçları, Temel Bulanık Mantık Denetleyici Algoritmaları, Adaptif Bulanık Mantık Denetleyiciler, Optimal Bulanık Denetleyiciler, Bulanık Kontrol Uygulamaları, YSA ve BM Algortimalarının Birleştirilmesi, Sezgisel Optimizasyon Teknikleri, Sezgisel Optimizasyon Teknikleri ile Denetleyici Tasarımı, Gerçekleme ve Endüstriyel Uygulama Araçları

Kaynaklar:

 • Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments (AISE), Ed. by H. Nakashima, H.
 • Aghajan and J.C. Augusto (Eds.), Springer, to be printed in 2009.
 • Ambient Intelligence, Ed. by G. Riva, F. Vatalaro, F. Davide and, M. Alcañiz, Vol. 6., IOS Press.

MEM 312  – OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (3+0) 3

Kısıtlamasız ve kısıtlamalı optimizasyon. Lagrange çarpanları. Kuhn-Tucker gereklilik koşulları. Konveks programlama. Kısıtlama dönüşümü. Lineer programlama. Simpleks yöntemi. Büyük-M yöntemi. Duyarlılık analizi. Dualite. Kısıtlamasız optimizasyon. En hızlı düşüş yöntemi. Yakınsama hızı. Arama teknikleri. Altın bölüm yöntemi. Polinom interpolasyonu. Değişkenlerin ölçeklenmesi. Eşlenik gradyen yöntemi. Newton ve kuasi-Newton yöntemleri. Toplam potansiyel enerjinin minimizasyonu. Kısıtlamalı optimizasyon. Lineerleştirme. Ardaşık lineer programlama. Kuadratik programlama altproblemi. Kısıtlamalı en hızlı düşüş ve kuasi-Newton yöntemleri. Kabul edilebilir yönler yöntemi. Genelleştirilmiş indirgenmiş gradyen yöntemi. Direk arama yöntemleri: Hooke and Jeeves, Rosenbrock, eşlenik yönler ve tavlama benzetişimi yöntemleri. Genetik algoritma. Pareto optimalite. Sonlu eleman tabanlı optimizasyon. Parametre optimizasyonu. Direk ve eklenik yöntemler. Optimalite kriterleri yöntemi. Şekil optimizasyonu. Topoloji optimizasyonu. Optimizasyon uygulamaları ve durum çalışmaları.

Kaynaklar:

 • R. Fletche, Foundation of structural optimization. A unified Approach, John Wiley & Sons,

1987.

 • John Hoag, Calculus and Techniques of Optimization with Microeconomic Applications, World Scientific.

MEM 314  – ROBOT GRIPPERS (3+0) 3

Robotik Uygulamalarda Kullanılacak Tutucu ve elemanları ve bunların tasarımı ve geliştirilmesi, tutucularla entegre kullanılan sensör, pnömatik klempler, klemplere bağlanmak üzere sıkıştırma aparatları tasarımı ve geliştirilmesi, tutucular için rakor ve hortum seçimi.

Kaynaklar:

·         Robot Grippers,  Prof. Gareth J. Monkman, Dr. Stefan Hesse, Ralf Steinmann, Henrik Schunk Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Print ISBN: 9783527406197

MEMS 316  – YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ  (3+0) 3

Yapay zeka ve uzman sistemler, Yapay zeka programlama dilleri: Prolog, Yapay zeka programlama dilleri: Lisp, Oyun programlama, Yapay sinir ağları, Yapay sinir ağları uygulamaları: görüntü işleme, Yapay sinir ağları uygulamaları: robot, Yapay sinir ağları uygulamaları: sistem ve karakter tanılama, Bulanık mantık, Bulanık mantık uygulamaları: fuzzy-pid, Karınca kolonisi optimizasyonu, KKO uygulamaları, Genetik Optimizasyonu, GO uygulamaları.

Kaynaklar:

 • Steven L.Tanimoto, The Elements of Artificial Intelligence: An Introduction Using LISP, Computer Science Press.
 • James A.Freeman, David M.Skapura, Neural Networks, Algorithms, Applications and Programming Techniques, Addison Wesley, 1991.
 • Chin-Teng Lin, C.S.G. Lee, Neural Fuzzy Systems, Prentice Hall, 1996.
 • Stuart Russel, Peter Norvig, Paradigms of Artificial Intelligence Programming, Prentice Hall, 2002.

MEMS 318  – BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROTOTİPLEME II (3+0) 3

Hızlı prototiplemeye giriş, Üretimde Otomasyon ve Bilgisayar Entegrasyonlu Üretim, Prototipleme Süreç Zinciri, Liquid-based prototipleme sistemi, Solid-Based  prototipleme sistemi, Powder- based prototipleme sistemi, protoyipleme data formatları, uygulamalar.

Kaynaklar:

 • Sarang Pande, Santosh Kumar, Computer Aided Process Planning for Rapid Prototyping: A Generative Process Planning System and Retrofitting of CNC machine for Rapid Prototyping, Lambert, 2010.

C K Chua, K F Leong, C S LIM, Rapid Prototyping, World Scientific Publishing,2010

MEM 320 – STAJ II

En az 25 iş günü içerisinde öğrenci 3. dönemde aldığı derslere uygun bir işletmede stajını gerçekleştirir. 3. sınıfta aldığı derslerin bilgisini pratik ile harmanlayarak kapsamlı bir rapor haline getirir.

MEM 401  – MEKATRONİK SİSTEMMODELLEME VE ANALİZİ II (3+2) 4

Mekatronik sistemler için modelleme ve tasarım metodolojisi, ileri kontrol teknikleri, Hareketli sistemler, doğrusal hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Döner hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Motor hesapları uygulamaları, Örneklerle mekatronik tasarım uygulamaları: taşıt elektro-mekanik fren sistemi, 3-eksenli CNC tezgah motor mekanik hesapları, Step Motorla Tahrik Edilen Bilyeli Milin Ölçülendirilmesi, Konveyör, Step motor kullanımlı İndeks tabla hesabı uygulamaları, Mekatronik Tasarımda Ürün Yaşam Süreci planlamaları – PLM, Tasarım problemleri ve toplam tasarım.

Kaynaklar:

 • Nihat Akkuş. Mekatronik Sistem Tasarımı Ders Notları, MÜTEF, Mekatronik Bölümü, 2006.
 • M. Dekker, Design of Automatic Machinery, CRC Press, 1998.
 • J. E. Shigley, Mechanical Engineering Design, 8th Edition in SI units, 1997

MEM 403  – PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROLÖRLER  (2+2) 3

Kumanda sistemlerinin temelleri, Kumanda devresi elemanları, Kontaktör, yardımcı röle, zaman rölesi, koruma röleleri, Kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar, Pnömatik ve elektropnömatik sistemlerin temelleri, Pnömatik ve elektropnömatik sistemlerde kullanılan elemanlar, PLC işletim sistemi ve kullanıcı programının yürütülmesi, PLC programlama dilleri, STL, Ladder, Functions Blocks ile programlama teknikleri, PLC'de analog bilgi işlenmesi, Endüstriyel haberleşme protokolleri, Elektromekanik sistemlerin PLC ile kontrol örnekleri.

Kaynaklar:

 • Yavuz Eminoğlu, PLC Programlama ve S7-300, Kendi Yayını, Kocaeli, 2007.

MEM 405  – MANİPÜLATÖR MODELLEMESİ VE KONTROLÜ (2+2) 3

Manipülatör dinamiği, iteratif Newton-Euler dinamik formülasyonu, Kompütasyon esasları, Yörünge planlama, eklem uzayında planlama, Yörünge planlama, Kartezyen koordinatlarda planlama, Çalışma esnasında yörünge belirleme, Çarpma önleyici yörünge planlama, Manipülatör tasarımı, Çalışma bölgesi özelliklerinin kantitatif hesaplanması, Katılık ve esneme, Konum, kuvvet algılama, Manipülatörlerin yörünge takip kontrolü, Manipülatörlerin kuvvet kontrolü, Hibrid konum / kuvvet kontrol yöntemi, Kısmen kısıtlı işlemlerin kontrolü.

Kaynaklar:

 • John J. Craig, Introduction to Robotics, Prentice Hall, 2004.

MEM 407  – ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ (3+0) 3

Enerji dönüşüm sistemlerinin mühendislik boyutu, koonvansiyonel ve konvansiyonel olmayan dönüşüm sistemleri, Manyetik hidrodinamik, rüzgar enerjisi, kömürün gazlaştırılması, biyokütle ve jeotermal enerji, termo-elektrik dönüştürücüler, kojenerasyon ve enerji depolama, enerji dönüşüm sistemlerinin çevresel etkileri.

Kaynaklar:

 • Rakosh Das Begamudre, Energy Conversion Systems, New age International, 2007.

MEM 409  – PROSES GELİŞTİRME TEKNİĞİ (3+0) 3

Genel otomatik ve dijital kontrol kavram ve tanımları, .Açık ve kapalı çevrim kontrol yapıları, Genel bir proses kontrol sisteminin elemanları, Algılayıcı ve dönüştürücüler, Kontrol edilen elemanlar (Aktüator -Eyleciyiciler), Ölçüm elemanları, karşılaştırıcılar, filtreler, kontrolörler, Proses kontrolündeki büyüklükler (Referans, Hata, Geribesleme vb.), Endüstriyel Haberleşme protokolleri, Veri haberleşme Kartı ile sistemden bilgi alıp gönderme, P&I diagramları, PID kontrolün yapısı, PID parametrelerinin bulunması, PID uygulamaları (Sıcaklık, basınç, seviye ve akış kontrolleri).

Kaynaklar:

 • William C. Dunn, Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, McGraw-Hill Publishing, 2005.

MEM 411  – AKILLI MOBİL ROBOTLAR (3+0) 3

Bacaklı mobil robotlar, tekerlekli mobil robotlar, mobil robot kinematiği, mobil robotların manevra kabiliyeti, mobil robot ların çalışma alanları, mobil robot teknolojisinde kullanılan sensörler, lokalizasyon ve gürültünün etkisi, Landmark-based navigasyonu, markov lokalizasyonu, kalman filter lokalizasyonu. Yenilikçi yapısı ve işlevleri olan gelişmiş sensörler ve kontrol algoritmalarından faydanalılan bir robot sisteminin geliştirilmesi üzerine bir örnek uygulama yapılması.

Kaynaklar:

 • Roland Siegwart,Introduction to Autonomous Mobile Robots,2011,MIT Press.
 • Alonzo Kelly, Mobile Robotics Mathematics, Models and Methods, Cambridge Yayınları.

MEM 413  – ARAŞTIRMA GELİŞTİRME METODOLOJİSİ (3+0) 3

Araştırma  ve aşamaları, nitel ve nicel araştırma, araştırmametodolojisi, geliştirme metodolojisi, yazılı iletişim: raporlar, tezler, dergi ve konferans bildirileri; sözlü iletişim: araştırma sunumları, bildiri sunma, fikirden ürüne araştırma ve geliştirme aşamaları.

Kaynaklar:

 • Prof.Dr. Orhan Türkdoğan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi,Timaş Yayınları.
 • Şener Büyüköztürk, Özcan E. Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel, Ebru Kılıç,Bilimzel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları.

MEMS 402  – BİTİRME PROJESİ (4+4) 6

Bölüm Anabilim Dallarınca Yürütülen Derslerle İlgili Projeler.

MEMS 404  – İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ (2+2) 3

Görsel- işitse işleme için etkileşimli gerçek zamanlı sistemler, insan - makine etkileşimi için aygıtlar, etkileşim tasarımı ve kuramları, kullanıcı merkezli tasarım, skeçler, hikaye çizgisi oluşturmak, prediktif modeller, görsel ve işitsel görüntüler tasarımı, multimodel etkileşim, uygulama örnekleri.

Kaynaklar:

 • Preece, Rogers, and Sharp, Interaction Design, Wiley, 2007 2nd  Edition,
 • Schneiderman, Designing the User Interface, Addison Wesley, 2010.
 • J. Raskin, The Humane Interface, ACM Press, 2000.
 • Cook, Music, Cognition and the Computerized Sound, MIT Press, 2001.

MEMS 406  – MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (3+0) 3

Mühendislik aşamalarının ve süreçlerin varolan teknolojiyi geliştirmek ve rekabetçi iş ortamında yeni bilgi ve yetenekler üretmek, bu amaçla teknik bilgi ve üstünlüklerin etkin şekilde kullanılması,  teknolojiyi ilgili birim, süreç, uygulama ve şirketlerin en üst düzey talep tatmini, üretkenlik, karlılık ve rekabetçilik amacıyla ürün ve servisleri tasarlarken ve üretirken, şirketlerin stratejik ve operasyonel yeteneklerini belirleyen bir şirket kaynağı olarak araştırmak ve ifade etmek, çizelgeleme, organizasyon ve kontrol ve mühnedislik projelerinde yönetimi. Yoğun teknoloji kullanan üst şirket, proje ve seviye organizasyonların irdelenmesi.

Kaynaklar:

 • Akgemci, Prof.Dr.Tahir (2008) Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara, 2.Baskı
 • Knowledge Management ( Awod, E.M.; Shaziri, H. M.; Prentice Hall; 2003)
 • Management Information Systems (McLead, R; Shell, G.; Tenth Edition)

MEMS 408  – MİKRO ELEKTROMEKANİK SİSTEM TASARIMI (3+0) 3

Mikro elektromekanik sistemin (MEMS) tanımı ve sınıflandırılması, MEMS üretim metodları, Mikromakinelerde kullanılan malzemeler, minyatür donanımlar,  yüzey mikroişleme,bulk mikroişleme,fotolitografi, mekanik-termal- magnetik-kimyasal- biyolojik dönüştürücüler, mikroakışkanlar, mikro elektromekanik sistemlerin tasarımı, mikro elektromekanik sistemler için robotik uygulamalar ve ileri duyusal sistemler, yapısal ve kinematik mekanik duyu-hareket mimarilerinin tasarımı.

Kaynaklar:

 • Minhang Bao, Analysis and Design of MEMS Devices, Elsevier, 2004 Larry H.
 • Howell, Compliant Mechanisms, Wiley Interscience, 2001 Bharat Bhushan, Springer
 • An Introduction to MEMS, Prime Faraday Technology, 2002
 • Handbook of Nanotechnology, Springer, 2002

MEMS 410  – 3D PROGRAMLAMA (3+0) 3

Görsel ve içerik programlama; bilgisayar grafikleri, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar ağları ve yapay zekâ gibi temel unsurların irdelenmesi ve birlikte kullanımı. Farklı uyulama motorları kullanarak gerçek zamanlı bir içerik geliştirmesi, 2 ve 3 boyut tanımı, grafik, oyun motorlarını kullanma ve karşılaştırma, temel animasyonlar oluşturabilme, grafik içeriklerinde  ses ve müzik işlemlerini gerçekleştirebilme, uygulama geliştirmede takım çalışmasında görev alabilme ve etkili iletişim kurabilme.

Kaynaklar:

·         Visual C#.Net ve DirectX ile Oyun Programlama. Sungur, O. Nirvana Yayınları, 2008.

·         Beginning C# Game Programming. Penton, R. Thomson Course Technology, 2010.

·         DirectX ile Oyun Programlama. Akay, K. Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2010.

MEMS 412  – TEKNOLOJİ STRATEJİLERİ GELİŞTİRME (3+0) 3

Yenilikçilik Yönetimi; Organizasyonel analizde genel sistemler.Yenilikçi organizasyonların özellikleri. Teknoloji stratejilerinin geçmişten günümüze uygulamaları, önemi ve endüstriyel uygulamalarda sürdürülebilir esnek teknoloji stratejilerinin tasarımı, yönetimsel kavram ve çözüm geliştirme, teknolojik bilgi kaynakları, Teknoloji araçlarının önemi, Teknolojik değerlendirme ve kestirim: Gelişen teknolojilerin değerlendirilmesi, yeni teknolojilerin stratejik iş hedefleri ile örtüştürülmesi, Yeni teknolojilerin işletim ve finansal analizleri, Teknoloji yörüngeleri-rotaları, Stratejik teknoloji platformlarının edinimi ve geliştirilmesi.

Kaynaklar:

 • Shane, Scott (2009). The Handbook of Technology and Innovation Management, Wiley and Sons
  • Akgemci, Prof.Dr.Tahir (2008) Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara, 2.Baskı