Bölümümüz Hakkında

Mekatronik eğitiminin amacı, temel mühendislik disiplinleri üzerine, yarınların teknolojisini kullanarak, akıllı ve modern ürünler geliştirebilecek mühendisler yetiştirmektir. Geleceğin mekatronik mühendisleri karşılarına çıkacak problemleri gerekli teknolojileri seçip kullanarak, farklı ana mühendislik dalları arasında (makine, elektrik ve bilgisayar bilimi) rahatlıkla hareket edebilen ve bu problemleri en iyi yaklaşımla çözebilen kişiler olacaktır.  Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören firmalarda, otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan merkezlerde, sanayide otomasyona yönelik elektromekanik tasarımda veya akademik kurumlarda çalışma olanaklarına sahip olacaktır.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, makine-elektrik-elektronik mühendisliklerinin kesişimi olan otomasyon alanında nitelikli eleman yetiştirip, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak, yeni sistemler tasarlayıp üretebilen, etik değerlere bağlı, bir ekip halinde çalışabilecek, konularında liderlik yapabilecek mühendisler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün vizyonu, teknolojinin hızla geliştiği bir zamanda, bu değişimleri takip edip uygulayabilen, sadece mevcut sistemlerin bakımı değil de, yeni sistemler tasarlayabilen ve uygulayabilen, teknolojideki yeni gelişmeleri endüstriye uygulama olarak aktarabilen bir bölüm olmaktır.